Årsmøte Saftkokaradn 11.mars

Årsmøte Saftkokaradn

Dato: 11. mars
Stad: Lægreid Hotell.
Tid: 16.00

Vanlege årsmøtesaker. 

Godkjenning av frammøtte medlemmar
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av sakliste
Val av ordstyrer, referent og underskrivare av referat
Behandling av styrets årsmelding
Behandling av rekeskap
Revisors og kontrollkomiteens betraktning
Fastsetting av neste års kontigentar
Behandling av innkomne forslag
Behandling av handlingsplan
Behandling av budsjett
Vedtektsendringar
Val
5-7 styremedlemmer og eventuelle varamedlemmer
Revisor(er)
Kontroll- og  valkomité

Saker til årsmøte må vere styret i hende seinast 4.mars og sendast post@saftkokaradn.com.

Enkel servering.

Vèl møtt.