Årsmøtereferatet er klart.

Årsmøtet 2018 vart gjennomført i god, open tradisjon. Vi tok oss god tid til diskusjonar, så det varte i 1.5 time. Deretter var det pizza på Lægreid.

Referatet finn du her og i menyen "Årsmøte"

 

Dette styret vart valgt:

Vidar Vadset (leiar) fekk med seg Øyvind Heimset Larsen, Joakim Lærum, Geir Frode Lunden, Therese Flæte Blomberg, Tonje Norheim Tangerud (nestleiar) og Bente Mossige Ask i styret.

Valnemda vart attvald: Wilhelm Tangerud og Karl Andre Dahle

Takk til Odd Martin Stigen for innsatsen i styret!