Bli med på laget

Sesongen 2013 er allereie godt i gong og Saftkokaradn har allereie innfunne seg på Fosshaugane. Nytt av året er at me no er plassert på Felt Q på Linessida. Og her kjem me til å stå for all framtid. Her har me flotte fasilitetar og me når ut til heile stadion med lyden vår. Saftkokaradn ønskjer alltid å bli fleire ståande og syngande supportarar. Trykk på linken "Bli medlem" i menyen, der finn du betalingsinformsjon med meir.  Har du eit brennande engasjement for Sogndal Fotball, so er me plassen for deg.

So møt opp på Fosshaugane og hei karane fram til siger. Ser eg deg på felt Q? Stao no pao.

Vidar Vadseth, leiar.

Read More

Årsmøte i Saftkokaradn 6. april 2014

Årsmøte i Saftkokaradn 6. april 2014

Vanlege årsmøtesaker.

Årsmøte i Saftkokaradn 6.april 2014

Tid: 6.april kl.14.00 (heimekamp mot Sarpsborg 08 same dag)

Stad: Lægreid Hotell, Sogndal.

Vanlege årsmøtesaker.

Saker som skal opp til handsaming under årsmøtet skal vere styret i hende 1 veke(7 dagar) før årsmøtet. Årsmøtet er Saftkokaradn sitt øverste organ.

Valkomiteen vil gjerne høyre frå medlemmane når det kjem til forslag på nye medlemmar i styret i Saftkokaradn. Halve styret står kvart år på val.
Leiar står på val kvart år. Wilhelm Tangerud og Karl-Andrè Dale sit i valkomiteen.

Styret i Saftkokaradn har sett sånn ut i 2013:

Vidar Vadseth, Leiar(på val)
Bente M Ask, Nestleiar(på val, tek ikkje attval)
Odd-Martin Stigen, Styremedlem(på val)
Gunn Wie, Styremedlem(ikkje på val)
Anne Kari Hagen, Styremedlem(på val)
Øyvind H Larsen, Styremedlem(ikkje på val)
Geir Frode Lunden, Styremedlem(ikkje på val)

Read More